Człowiek musi sobie odpowiedzieć na jedno pytanie: co byś chciał robić? I zacząć to robić.”
Czesław Miłosz

Powyższy cytat najlepiej oddaje powód powstania Wydawnictwa Inne.

Naszym celem jest publikowanie ciekawej prozy. Zależy nam na dostarczaniu czytelnikom interesujących tekstów i poszerzaniu w ten sposób zasobów współczesnej kultury.